Egyesületi gyűlések

Püspökszentlászló Barátainak Egyesületének évi rendes és tisztségviselő választási taggyűlése
2007. június 2.

Gyűlésünket szép napsütéses időben a plébánia épület tornácán tartottuk. A gyűlésen az egyesület 18 tagján kívül még részt vett Faragóné Cseke Blanka polgármester asszony, Papp János a Nemes János ÁMK igazgatóhelyettese, és Schnell Mihály építési tanácsos.
Az ülés első részében az elmúlt időszak történéseiről számolt be Dr. Horváth Béla és Piffkó László. Wágner István az egyesület pénzügyi helyzetéről adott tájékoztatást. Ezt követően a közelgő Püspökszentlászlói Búcsú szervezésével kapcsolatos kérdéseket vitattuk meg. Az évi rendes gyűlés végén Dr. Horváth Béla, mint az egyesület jegyzője ismertette az alapszabály módosításának tervezetét, melyek a következő fontosabb változásokat tartalmazzák:
- Az egyesület tisztségviselőit 5 évre választja.
- A elnökség egy elnökből, négy elnökhelyettesből, egy titkárból, egy gazdasági vezetőből áll.
- Évente két alkalommal kerül összehívásra a rendes közgyűlés, és legalább négy alkalommal az elnökségi ülés.
Az alapszabály tervezett változtatásait a jelenlévő tagok egyhangúan elfogadták.
A rendes taggyűlés berekesztését követően, a jelenlévő egyesületi tagok részvételével megkezdődött a tisztségviselő közgyűlés. Az ülés elején Piffkó László ismertette, hogy a tagság által a különböző tisztségre jelöltek közül jelölésüket az alábbiak fogadták el:
Az egyesület elnökeként: Piffkó László
Az egyesület elnökhelyetteseiként: Aradi Károly, Dömös Tibor, Gubicza Katalin, Lakatos Tamás, Schumann Zoltán
Az egyesület titkáraként: Dr. Horváth Béla
Az egyesület gazdasági vezetőjeként: Dömös Tiborné Wágner IstvánA leadott szavazatok összeszámlálását követően Lakatos Tamás ismertette az eredményt, mely szerint 5 évre az alábbi személyek lettek megválasztva az egyesület elnökségébe:

Az egyesület elnöke: Piffkó László
Az egyesület elnökhelyettesei:
Aradi Károly
Dömös Tibor
Lakatos Tamás
Schumann Zoltán
Az egyesület titkára: Dr. Horváth Béla
Az egyesület gazdasági vezetője: Dömös Tiborné

###############################################################

Püspökszentlászló Barátainak Egyesülete
elnökségi alakuló ülése
2007. június 28.

Első összejövetelünkön az új elnökség felállásával kapcsolatos legfontosabb tennivalókat beszéltük át. Szó volt az egyesületi pénztár átadás ? átvételével kapcsolatos tennivalókról. Pénzügyek kapcsán azt a döntést hoztuk, hogy a banki ügyek gördülékenyebb intézése végett a hosszúhetényi Mecsek Vidéke Takarékszövetkezetnél új számlát nyitunk, a régit pedig megszüntetjük. Az új számlaszámunkhoz sárga postai csekkeket rendelünk, melyeken a tagdíjak és az egyesületnek szánt adományok is befizethetőek. Szó esett továbbá az egyéb hivatalos szerveknél szükséges ügyintézésekről.
Kiértékeltük a Püspökszentlászlói Búcsú tapasztalatait, mivel idén a megszokott rendtől, és helyszíntől eltérően került megszervezésre. Egyöntetű véleményként fogalmazódott meg, hogy a helyszín áttétele a kastély előtti térre és a programok új szerkezete pozitív változásokat hozott.
Beszéltünk az egyesület tulajdonában lévő gépek, eszközök felülvizsgálatáról. Úgy határoztunk, hogy az elavult, hibás, kihasználatlan gépeket selejtezzük, lehetőség szerint értékesítjük. Mindazokat, melyeket érdemes megtartani, Schumann Zoltán fogja tárolni, Az egyesület tagjai szükség esetén tőle kérjék.
Tárgyaltuk a folyamatban lévő fontosabb ügyeink (út, víz, szennyvíz, ADSL) jelenlegi helyzetét, határoztunk az ezzel kapcsolatos további lépésekről.
A növekvő autós turista forgalom korlátozására fontolásba vettük egy sorompó elhelyezésének lehetőségét. Természetvédelmi szempontból ennek elhelyezése már Hosszúhetény végénél indokolt lenne, de valószínűbbnek és megvalósíthatóbbnak tűnik falunk elejére való telepítése. Ez jelentősen lecsökkentené a falun belüli autósforgalmat. Aki mindenképp be akar hajtani, díj fizetés ellenében teheti meg, melyet egy automatába kellene bedobni. Az itteni lakosok, valamint a szemét, szennyvíz, stb. szállítók egy számkombináció, vagy távirányító segítségével tudnák működtetni a sorompót. Amennyiben a képviselőtestület elfogadja javaslatunkat, a sorompó az önkormányzat tulajdonában üzemelne. Szeretnénk viszont, hogy a befolyt bevétel teljes egészében Püspökszentlászlóra legyen fordítva.