ŐsVény Munkacsoport

Az ŐsVény Munkacsoport Püspökszentlászlón hagyományőrzéssel és természetvédelemmel foglalkozik.
Bővebben:
https://sites.google.com/site/osvenymunkacsoport


Püspökszentlászlói Arborétum felújítása

Püspökszentlászlói Arborétum felújításához kapcsolódó honlap.
A honlap: http://www.puspokszentlaszloiarboretum.hu amely jelenleg
magyar és angol nyelven érhető el. A későbbiek folyamán német és
horvát nyelven is elérhető lesz az oldal. A honlap az arborétum
vízrendezési munkáit és oktatóközpont kialakítását mutatja be.


Közös programok, összejövetelek

A tél beállta előtt két sürgető munka is alkalmat ad a találkozásra.
A Ferenc-kápolna felújítása befejezéséhez közeledik. Egy közös nekirugaszkodással egy nap alatt elvégezhetjük a hátralévő tetőfedést és a terület rendezését. A munkálatokra 2007 október 27-én kerül sor. Találkozás reggel 9 órakor az Életrendezés Háza előtt, ahonnan terepjárókkal megyünk föl a kápolnához. Ebédre bográcsban készítünk vadpörköltet. Akik tehetik családjukkal jöjjenek, és szeretettel várjuk azokat is, akik komolyabb fizikai munkát nem tudnak végezni, de egy kellemes napot szívesen töltenének baráti körben.


Püspökszentlászló Barátainak Egyesülete

Püspökszentlászló Barátainak Egyesületének megjelent az első hírlevele, melyből megtudhatóak a Püspökszentlászlóval kapcsolatos aktuális hírek, információk.
Letöltés: http://www.puspokszentlaszlo.hu/files/Hirlevel_2007_10_20.pdf


Püspökszentlászló település

Püspökszentlászló a Kelet Mecsek egyik legszebb települése. A Zengő tövében hegyekkel teljesen körülvéve helyezkedik el, ezenkívül speciális klímája is egyedivé teszi. A faluban összesen 32 telek található, nagyrészt eredeti állapotban megőrzött parasztházakkal. Jelenleg körülbelül 20 állandó lakó él a kis településen. Püspökszentlászló közigazgatásilag nem önálló, Hosszúhetényhez tartozik. A házak igen nagy részét falusi vendéglátásra használják.Püspöki kastélyPüspöki kastély


A Mecsek-vidék népmondái

A Mecsek titokzatos barlangjai, furcsa sziklái, hol bővizű, hol elapadó forrásai, porrá omlott vagy megrongálódott várai, ritka, másutt meg nem található növényei már a legtávolabbi múltban is felkeltették az itt lakó emberek érdeklődését, szár­­­nyat adtak képzeletüknek, és szakadatlanul ösztönözték arra, hogy a tárgyakat és jelenségeket önmaguk számára megma­­gya­­ráz­zák, és a világról alkotott képébe illesszék.

A természetet járó embert is szorosabban kapcsolja egy táj vagy természeti jelenség által keltett hangulati képhez az arról szóló monda. Segít az élmények kialakításában, elmélyítésében. Ha pedig erre képes, akkor érdemes elolvasni.

Az Abaligeti-barlang és a törökök


Kérések, információk

Kérjük az egyesület azon tagjait, akik még nem fizették be az idei év tagdíját, hogy ezt a mellékelt csekken, vagy legkésőbb a taggyűlés alkalmával személyesen tegyék meg. Ennek díja változatlanul 2.000 Ft. Örömmel fogadjuk új tagok jelentkezését is. A tagságon belül megkülönböztetjük a rendes tagokat, akik Püspökszentlászlón tulajdonjoggal rendelkeznek, illetve a pártoló tagokat, akik e falu és környéke iránt érzett szeretetük okán csatlakoznak egyesületünkhöz.


A faluval kapcsolatos hírek

Hírek

Oelberg Gusztáv, az Életrendezés Háza Baráti Körének tagja felajánlotta, hogy a vízhálózat teljes műszaki tervezését jelképes, önköltségi áron elvállalja. Az önkormányzat ezt örömmel fogadta és megbízást adott a tervek elkészítésére.

Lezajlott az út tervezésével kapcsolatos pályáztatás is. Az ajánlatot tevők közül a képviselőtestület Ritter Attila ajánlatát tartotta legjobbnak, akivel a tárgyalások elkezdődtek.
Még az idén elkészül az a geodéziai felmérés, mely alapul szolgál a víz, szennyvíz és az út terveinek pontos elkészítéséhez.


Hosszúhetény története

Hosszúhetény történetének kutatását jelentősen megnehezíti, hogy nagyon kevés, szűkszavú írásbeli forrás maradt fenn.

A falu neve (Heten) a hét számnévnek lehet származéka, vagy egy másik feltevés szerint a törzsnévszerű szétszórtságban jelentkező Hetény helynevek valamilyen népcsoporthoz kapcsolódnak (Lovászhetény, Tiszahetény, Hetényegyháza).
Lehet, hogy személynévi eredetű, tehát lehet, hogy azonos a magyar Hetény személynévvel.

A megkülönböztető Hosszú- előtag a falu kiterjedésére, elnyúlt alakjára utal.


Tartalom átvétel