A faluval kapcsolatos hírek

Hírek

Oelberg Gusztáv, az Életrendezés Háza Baráti Körének tagja felajánlotta, hogy a vízhálózat teljes műszaki tervezését jelképes, önköltségi áron elvállalja. Az önkormányzat ezt örömmel fogadta és megbízást adott a tervek elkészítésére.

Lezajlott az út tervezésével kapcsolatos pályáztatás is. Az ajánlatot tevők közül a képviselőtestület Ritter Attila ajánlatát tartotta legjobbnak, akivel a tárgyalások elkezdődtek.
Még az idén elkészül az a geodéziai felmérés, mely alapul szolgál a víz, szennyvíz és az út terveinek pontos elkészítéséhez.
A tervezési munkálatok előkészületeként szeptember 21-én a tervezők, az önkormányzat, az engedélyező hatóságok, valamint egyesületünk képviselőinek részvételével egy részletes terepbejárást tartottunk. A bejárás alkalmával Hosszúhetény végétől felsétáltunk Püspökszentlászló végéig, hogy feltárjuk a útépítés, víz és szennyvíz vezetés kritikus pontjait. Bár problémák jócskán merültek fel, de körvonalazódtak a lehetséges megoldások is.

Az önkormányzat képviselő testülete 500 ezer forintot szavazott meg a Püspökszentlászló előtti aszfaltos felhajtó szakasz szakszerű kátyúzására. A munkálatok még az ősszel megvalósulnak.

Szeptember eleje óta Püspökszentlászló háztulajdonosai Internet kapcsolathoz ADSL szolgáltatást igényelhetnek. Az érdeklődők a T-online-tól kaphatnak bővebb felvilágosítást és ide jelezhetik csatlakozási szándékukat.