Bevezető

Tisztelt egyesületi Tagok, kedves Barátaink!

Ez a kis újság, melyet most kezében tart, remélhetőleg ezentúl évi 2-3 alkalommal jelenik majd meg, hogy hírt adjon, tájékoztasson azokról a történésekről, eseményekről, tervekről, melyek Püspökszentlászlót érintik. Szeretném, ha ezt a lapot közösen együtt formálhatnánk, ötleteivel, híreivel, írásaival ki-ki hozzájárulhat, hogy színesebb, tartalmasabb, és érdekesebb legyen. Szeretném, ha ez az újság elősegítené az összetartást és az összetartozás érzését mindazok között, akik Püspökszenlászlón laknak, itt ingatlannal rendelkeznek, vagy baráti szálakkal kötődnek ide. Egyszóval egy élő baráti közösséggé formálná mindazokat, akiknek szívügyük Püspökszentlászló. Célkitűzéseink, vágyaink megvalósításában csak közös akarat, tettrekészség és összefogás lehet eredményességünk és sikerünk záloga. Örömteli és biztató, hogy e tekintetben nem a nulláról kell indulnunk, hiszen a tavalyi polgármester jelöltek meghallgatásán több jelölt is példaértékűnek nevezte azt a közösségi szellemet, összefogásunk által elért eredményeket, mely falunkban tapasztalható.
Teli vagyunk tervekkel, elképzelésekkel. Vannak dolgok, melyeket meg akarunk valósítani, vannak, melyeken változtatni szeretnénk, vannak olyanok - és talán ez a legfontosabb - melyeket meg akarunk óvni és őrizni. Az elmúlt években mindannyian tapasztalhattuk, hogy a Zengő védelmében létrejött országos szintű összefogás, melyhez falunk közössége is csatlakozott, mekkora erőt hordoz magában. Ismerjük mindannyian a közkeletű közmondást, mely szerint az összefogás és a benne rejlő erő hegyeket képes megmozgatni. Szó szerinti értelmezésben ez a közmondás itt nem igazolódott. Felismerhettük, hogy olykor nagyobb és igazabb az az erő, mely hegyeket képes megtartani! Ennek mintájára én is fontosabbnak érzem mindazon törekvéseinket, melyek azt szolgálják, hogy Püspökszentlászlóra évtizedek múlva is igaz legyen Vácz Jenő atya három szavas jellemzése:

CSEND, FÉNY, BÉKE.

Piffkó László, elnök